Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Uslu Avukatlık Bürosu, Vatandaşlık Hukuku’ndan ve Yabancılar Hukuku’ndan doğan her türlü uyuşmazlığın halli ile her türlü dava ve işlemin takibi konusunda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sağlamaktadır.

Yabancılar Hukuku, Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların Anayasa’nın 90. maddesi gereğince Türk Hukuku’na dâhil olmasıyla yürürlüğe giren kuralların bütünü anlamına gelmekte olup, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan bir hukuk dalıdır.

Yabancılar Hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

Uslu Avukatlık Bürosu’nda yabancı müvekkillerimize hak ve özgürlükleri, ikametleri ve çalışma alanlarına ilişkin ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık sağlıyor; ülkemizde yaşayacakları hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde, oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık alınmasına ilişkin süreçlerde destek oluyoruz.

Öte yandan Avukatlık Büromuz gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığının kazanılması hususunda, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve özel kanunlar çerçevesinde, Türkiye’ye yerleşme arzusunda olan yabancılara veya yabancı yatırımcılara hukuki destek sağlamaktadır.

Uslu Avukatlık Bürosu’nun Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların Emniyet Müdürlüğü nezdinde oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması ve takibi,
  • Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların veya yabancı personel çalıştırmak isteyen tüzel veya gerçek kişilerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde çalışma izni başvuruları ile çalışma izni uzatım başvurularının yapılması ve takibi,
  • Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması ve takibi,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında ilgili resmi kurumlar nezdinde Yabancıların genel, istisnai, yeniden veyahut evlenme yolu ile Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi,
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • Yabancıların Türkiye’ye girişinin yasaklanması veya girişlerine red verilmesi kararlarına itiraz edilmesi,
  • Yabancıların evlilik ve boşanma işlemleri ile T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemlerinin yürütülmesi,
  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması.