Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Uslu Avukatlık Bürosu, gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de ve diğer ülkelerde karşılaştıkları her türlü hukuki uyuşmazlığın kanuni yollardan çözümü için, Türkiye yargı çevresindeki hukuk ve ceza yargı makamları ile yerel ve uluslararası tahkim ve arabuluculuk kuruluşları nezdinde tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir. Bunun yanında yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de tanınma ve tenfizi de ofisimizin çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Avukatlık büromuz son çare olan dava yolunu mümkün olduğunca önlemek amacı ile anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Uyuşmazlığın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise; meseleye dair tüm ihtimaller ve riskler değerlendirilerek en uygun çözüm yöntemi sunulmaktadır.

Uluslararası ya da yerel hakem heyetleri, tahkim, arabuluculuk, dava takip ve temsil hizmetleri de dâhil olmak üzere Avukatlık Büromuz, uyuşmazlık çözümü için gerekli müzakereyi ve süreçleri takip etmektedir. 

Uslu Avukatlık Bürosu’nun Dava ve Uyuşmazlık Çözümü alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümünde danışmanlık hizmeti ve temsil,
  • Sulh anlaşmalarının hazırlanması,
  • Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesi ve takibi,
  • Yerel ve uluslararası tahkim yargılamalarında hukuki destek verilmesi,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin, şahsi ve ticari veya idare hukuku ile ilişkilendirilebilecek uyuşmazlıklarının dava yolu ile çözümünde temsil ve takip hizmeti sunulması,
  • Uyuşmazlıkların uzlaştırma ve arabuluculuk yöntemleri ile çözümünde danışmanlık hizmeti.