Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans Hukuku, bankaların kuruluşunu, örgüt yapılanmasını, faaliyete geçmesini ve faaliyet konularını, denetlenmesini, sona ermesini düzenler. Bankacılık Hukukunun faaliyet alanlarından birisi olan bankacılık işlemleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununda düzenlenmiş olup, kamu tüzel kişiliğine haiz ve özerk bir kuruluş olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından denetlenmektedir.

Uslu Avukatlık Bürosu’nda banka ve finans kurumlarına, regüle edici kurumlara ilişkin mevzuat ışığında ihtiyaç duydukları hukuki konularda danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti sunmaktayız. Öte yandan şirketlerin kredi temini sırasında bankalar ve finans kurumları nezdinde temsil edilmeleri, her türlü yatırım ve projelerde şirketlerin inceleme ve değerlendirmelerinin yapılması, sonrasında edinilen kredi ve borçlanmalarından oluşan her türlü uyuşmazlığın uzlaşma veya dava yolu ile çözümü konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Uslu Avukatlık Bürosu’nun Bankacılık ve Finans alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Banka ve Finans/Kredi kuruluşlarının her türlü hak ve alacak takiplerinin yürütülmesi,
 • Banka ve Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Bankalar ve Finans/Kredi kuruluşları nezdinde kredi ve finansman vb. sözleşmelerin hazırlanması,
 • Türk hukuku açısından Finans kurumlarının müşterilerden olan alacaklarının teminatlandırılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, teminat anlaşmalarının hazırlanması ve kredi veren tarafından talep edilen şekilde teminatların alınması, rehin ve ipoteklerin tesis edilmesi,
 • Banka ve finans kurumlarına ilişkin ipotek, teminat, kredi, leasing ve factoring ve benzeri diğer işlemlerin hukuksal düzenlenmesi ve takibi,
 • Şirketlerin kredi temini sırasında Bankalar ve Finans/Kredi kuruluşları nezdinde temsili,
 • Teminat mektupları ve akreditiflere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Şirket/proje finansmanı denetimi ve düzenlenmesi,
 • ​​Kredi sözleşmelerinden doğan davalarda temsil,
 • İpotek ve Teminatlı işlemlerden doğan davalarda temsil,
 • Leasing ve faktoring işlemlerinden doğan davalarda temsil,
 • Sermaye Piyasası Kurulu uygulamaları ile ilgili ihtilafların çözümü ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kurumsal finansman ve kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.