Rekabet Hukuku

Uslu Avukatlık Bürosu yerli ve yabancı şirketlere Rekabet Hukuku alanını ilgilendiren tüm konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Rekabet Hukukunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda Türkiye’de Rekabet Hukuku’na ilişkin düzenleme ve yasaklamalar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile getirilmiş, Rekabet Kurumu oluşturulmuştur.

Uslu Avukatlık Bürosu’nun Rekabet Hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Müvekkillerin faaliyet ve uygulamalarının denetlenmesi, sözleşmelerin ve diğer önemli belgelerin incelenmesi,
 • Şirketlerin faaliyet ve uygulamalarının rekabet hukuku ve haksız rekabet konularına ilişkin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi,
 • Rekabet ihlalinin tespiti davası açılması,
 • Rekabet ihlallerini şikayet ve takip etmek,
 • Rekabet Kurulu kararlarına karşı itiraz işlemleri ve takip,
 • Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına itiraz edilmesi,
 • Rekabet Kurulu tarafından açılan soruşturmalarında ve devam edebilecek idari yargılama sürecinde temsil,
 • Sözleşmelerin incelenmesi ve mevzuata uygunluklarının değerlendirilmesi,
 • Birleşme&devralmalar ile ilgili olarak Rekabet Kurulu’na bildirim yapılması,
 • Rekabet ihlalleri karşısında şirketlerin tazminat ve zararın giderilmesi talepleri için yetkili mahkemeler önünde açılan özel hukuk davalarında temsil,
 • Grup şirketleri arasındaki yatay veya dikey işlemlerin uygunluğunun denetlenmesi,
 • Muafiyet ve menfi tespit başvurularında hukuki danışmanlık sunulması.