Ceza Hukuku

Ceza hukuku, toplumun düzenini sağlama ve bireylerin ilişkilerini düzenleme işlevinden ötürü kişi hak ve hürriyetleri üzerinde en fazla etkisi olan hukuk disiplinidir. Bu nedenle, soruşturma aşamasından kovuşturma ve infaz aşamalarına kadar alacağınız danışmanlık ve avukatlık hizmeti çok önemlidir.

Uslu Avukatlık Bürosu 30 yılı aşkın tecrübesi ile gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine gereksinim duydukları her türlü temsil ve hukuki danışmanlık hizmetini Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarda yer alan güncel hükümler çerçevesinde sunmaktadır.

Uslu Avukatlık Bürosu’nun Ceza Hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanık için müdafi olarak bulunmak,
  • Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında müşteki/katılan için vekil olarak bulunmak,
  • Cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İlk derece mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması, duruşmalarda hazır bulunulması ve takibi
  • Uluslararası, kişilere karşı, topluma karşı, millete ve devlete karşı suç türlerinin ceza soruşturma ve kovuşturma evrelerinde şüpheli, sanık veya mağdur konumunda olan gerçek ve tüzel kişi müvekillere danışmanlık hizmeti verilmesi ve temsil.

ULUSLARARASI SUÇLAR

• Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar • Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR

• Hayata Karşı Suçlar • Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar • İşkence ve Eziyet • Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli • Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar • Hürriyete Karşı Suçlar • Şerefe Karşı Suçlar • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar • Malvarlığına Karşı Suçlar

TOPLUMA KARŞI SUÇLAR

• Genel Tehlike Yaratan Suçlar • Çevreye Karşı Suçlar • Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar • Kamu Güvenine Karşı Suçlar • Kamu Barışına Karşı Suçlar • Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar • Genel Ahlaka Karşı Suçlar • Aile Düzenine Karşı Suçlar • Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar • Bilişim Alanında Suçlar

MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR

• Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar • Adliyeye Karşı Suçlar • Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar • Milli Savunmaya Karşı Suçlar • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk • Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar