Aile Hukuku

Uslu Avukatlık Bürosu, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki boşanma, evlilik öncesi ya da esnasında mal rejimi sözleşmeleri, nafaka yükümlülükleri, nesebin (soybağının) tashihi ve reddi, evlat edinme, velayet ile vesayet gibi konular yönünden müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakta ve aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası mevzuatlarda yer alan güncel hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermektedir.

Uslu Avukatlık Bürosu’nun Aile Hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarının yürütülmesi ve boşanmanın mali sonuçları, maddi ve manevi tazminat ile müşterek çocukların durumu hususlarında taleplerin sunulması,
 • Evlilik öncesi ya da esnasında yapılacak mal rejimi sözleşmeleri hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Malvarlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararlarının istenmesi,
 • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması ile nesebin (soybağının) reddi işlemleri,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklı ihtilafların çözümü,
 • Vesayet ile kayyum hususlarında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü.