Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Uslu Avukatlık Bürosu’nda avukatlarımız yerli ve yabancı şirketler ile yatırımcılara şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Sunduğumuz hizmetler işletmelerin kuruluşundan başlayarak, olağan iş faaliyetleri kapsamında karşılaştıkları tüm konuları içermekte olup, şirketlerin günlük faaliyetleriyle ilgili gereksinimlerine anında yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

Uslu Avukatlık Bürosu’nun Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

  Müvekkillerimizin hedefleri doğrultusunda en uygun şirket ve organizasyon yapısının belirlenmesi; ortaklık yapısının oluşturulması, yetki sınırlandırılması işlemleri,

  • Anonim / Limited şirket kuruluşu; yabancı şirket kuruluşu, şube kuruluşu, irtibat bürosu kuruluşu, tescil ve ilan süreçlerinin takibi
  • Şirketlerin esas sözleşmelerinin oluşturulması ve tadili,
  • Ticaret sicil müdürlükleri, noterler ve diğer idari makamlar nezdinde tüm hukuki işlemlerin yürütülmesi,
  • Şirketlerin ticaret mevzuatlarına uygunluk denetiminin yapılması; imza sirküleri, vekaletname, pay defteri gibi resmi kayıtlarda yer alan hukuki dokümanların değerlendirilmesi,
  • Şirket Yönetim Kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının ve diğer yasal toplantılarının yürütülmesi,
  • Ortaklar arası uyuşmazlıkların yönetimi, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının iptali davaları, azınlık haklarının kullanılması hakkında avukatlık ve danışmanlık,
  • Sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin değerlendirilmesi,
  • Sektörel mevzuata uyum konusunda hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Şirketlerin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları sözleşmelerin hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi ve imza süreci,
  • Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konularda gerekli işlemlerin ve idari başvuruların yapılması; tescil ve ilan süreçlerinin takibi,
  •  Kuruluş amacı ticari olmayan dernek veya vakıf kuruluşu işlemleri,
  • Kurumsallaşma hedefi olan şirket ve şirket topluluklarına kurumsal yönetim yapılanması sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Malvarlığı ve pay devirleri,
  • Teknik iflas durumlarının hem ticaret hukuku hem de vergi hukuku alanlarında değerlendirilmesi,
  • Üçüncü taraflarla toplantılar ve müzakerelerin yürütülmesi,
  • İstihdam ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.