Gayrimenkul Hukuku

Türk Medeni Kanunu arazi niteliği taşıyan yerleri, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli hakları ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri gayrimenkul olarak değerlendirmektedir.

Uslu Avukatlık Bürosu alanında büyük tecrübe sahibi olup, gayrimenkul ve inşaat hukukunun her alanında hizmet vermektedir. Avukatlarımız, arsa sahipleri ile mütahhitler arasında yapılacak kat karşılığı inşaat sözleşmesi dahil gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı aşamalarında dikkat edilmesi gerekenlere ve düzenlenecek sözleşmelere ilişkin hukuki destek sağlamakta; mal sahiplerine, kiracılara, kurumsal ve bireysel gayrimenkul yatırımcılarına, müteahhitlere, mühendislere, mimarlara, inşaat şirketlerine, bankalara, finansörlere ve planlamacılara her aşamada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

Ayrıca Türk hukukuna göre gayrimenkul satın almak veya gayrimenkul satmak isteyen yabancı ülke vatandaşı gerçek kişilere ve yabancı sermayeli Türk şirketlerine hukuki danışmanlık ve takip hizmetleri de sunulmaktadır.

Uslu Avukatlık Bürosu’nun Gayrimenkul Hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklı ihtilaf ve tahliye davalarında temsil,
 • Konut ve işyeri alım ve satımı için her türlü dava, icra ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Taşınmaz alım-satım sözleşmelerinin hazılanması,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Tapu, belediye ile diğer devlet ve özel kuruluşlarda konut ve işyeri ile ilgili tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi, inşaat ruhsatı ve iskân izninin alınması ve bu izinlere yönelik resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması ve takibi,
 • Taşınmaz üzerinde ayni hak (ipotek, satış vaadi, intifa hakkı, geçit hakkı) tesisi işlemlerinin yürütülmesi ile bu haklara ilişkin ihtilafların çözümü,
 • Tapu iptal ve tescil davaları, taksim davaları, müdahalenin men edilmesi davaları, fiyat belirleme davaları, tapu kayıtlarındaki mevcut hataların düzeltilmesine ilişkin davaların açılması,
 • Taşınmazlarla ilgili vakıflara, kayyumlara, kişilere ve diğer kurum ve kuruluşlara karşı dava açılması,
 • İpotek ve rehin tesisi işlemlerinin yürütülmesi,
 • İmar planlarına itiraz edilmesi ve iptal davalarının açılması,
 • Emlak ve gayrimenkul danışmanlığı ofislerine hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Emlak komisyon sözleşmelerinin sözleşmelerinin hazırlanması, emlak komisyon sözleşmelerine aykırılık halinde icra takibi hazırlanması veya dava açılması,
 • Site yönetimlerine her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi, Kat malikleri genel kurulunun düzenlenmesi, yönetim kararlarının alınması; yönetimlerin kat maliklerinden alacağı aiadat, proje giderleri alacakları için icra takibi başlatılması,
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • Mimari projenin düzeltilmesi ve değiştirilmesi davalarında temsil.