Bilişim Hukuku

İnternet, sosyal medya, elektronik ticaret ve benzeri alanların daha fazla kullanım alanı bulması ile suç tipleri yeri görünümler kazanmıştır. Uslu Avukatlık Bürosu Teknolojik gelişmeler ile birlikte hukukun uygulama alanı bulması gerekli başkaca mecraların bilincindedir. Bilişim, bilginin elektronik ve teknolojik araçlar kullanılarak aktarılmasıdır. Bu araçlar arasında pos cihazları, bilgisayarlar, cep telefonu, tablet vb. sayılabilir. Facebook, twitter, instagram, youtube vb. sosyal medya hesapları; booking, tripadvisor vb. internet siteleri; e-mail,  whatsapp vb. uygulamalar ise bilişim sistemi olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda bilişim alanında meydana gelen haksız eylemlerin suç teşkil etmesi halinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilir ve bu eylemlerden kaynaklı zararların tazmini için de özel hukuka ilişkin dava açılarak zararın tazmini yoluna gidilebilir.

Uslu Avukatlık Bürosu’nun Bilişim Hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Bilişim Hukuku ile ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Yazılı, işitsel ve görsel yayınlarla ilgili maddi manevi tazminat ve sair hukuk ve ceza davalarında danışmanlık hizmeti verilmesi ve temsil,
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması sebebiyle dava takibi,
 • Kişilerin rızası olmaksızın yayınlanan fotoğraf, video, görüntüler veya hukuka aykırılık teşkil eden haber içeriklerinin yer aldığı internet sitelerinin erişiminin engellenmesi ve bu içeriklerin kaldırılması hususunda danışmanlık ve temsil hizmeti,
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişim hizmetinin durdurulması hususunda danışmanlık ve temsil hizmeti,
 • İnternette unutulma hakkının kullanılması nedeniyle içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi hususunda danışmanlık ve temsil hizmeti,
 • Kamu yararı ve düzeni nedeniyle erişimin engellenmesi hususunda danışmanlık ve temsil hizmeti,
 • Alan adı uyuşmazlıklarının idari ve adli merciler nezdinde çözümü,
 • Marka ve telif hakları danışmanlık ve temsil hizmeti,
 • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin, hakaret ve tehdit suçlarının takibi ve sonuçlandırılması,
 • Bilişim sisteminin hukuka aykırı ihlali, bozulması, engellenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması suçları ile her türlü hukuki mücadelenin sağlanması