Alacak Takibi

Alacak takibi ve icra hukukunda uzman avukat kadromuz alacağınızın tahsili için gerekli donanıma sahiptir. Alacak takibinde uzmanlaşmış ve bankaları da kapsayan geniş müvekkil portfoyüne sahip bir avukatlık bürosu olarak 30 yılı aşkın bilgi ve birikimimiz ile alacaklarınızın tahsilinde şahıs ve kurumsal müvekkillerimize danışmanlık ve temsil hizmeti vemekteyiz.

Dosya açma ve haciz konularında talebinizi bize devrettiğiniz andan itibaren dosyalarınızı en hızlı şekilde icra takibine koyar, yasal süreci disiplinli bir biçimde dinamik tutarız. Mantığımız en yüksek verim ve minimum masraf ile alacağınızı tahsil etmektir. Bu uğurda çerçevemizi ise hukukun tanıdığı yetkiler ve çizdiği sınırlar belirlemektedir..

Uslu Avukatlık Bürosu’nun İcra Hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Her türlü icra takibi (ilamlı, ilamsız) hazırlanması ve takibi,
 • Kambiyo senetlerine dayalı (çek, senet, bono, poliçe) takip hazırlanması ve takibi,
 • Borca ve/veya takibe itiraz işlemlerinin yürütülmesi,
 • İtirazın iptali davası hazırlanması ve takibi,
 • İpotek ya da rehnin paraya çevrilmesi,
 • Haciz işlemleri,
 • Haciz nedeniyle istihkak istirdat ve tazminat talepleri
 • İcra hukuk ve icra ceza davalarında danışmanlık hizmeti ve temsil,
 • İflas hukuku işlemleri
 • İflasın ertelenmesi davası hazırlanması ve takibi,
 • Karşılıksız çek davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Yedieminliği suiistimal davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi.