Dosya Sorgulama  
 
FAALİYET ALANLARIMIZ
 
MEDENİ HUKUK MİRAS HUKUKU
• Boşanma
• Ayrılık
• Evlilik Sözleşmeleri
• Matrimonial Contracts
• Mal Ayrılığı Rejimi Sözleşmeleri
• Mal Ortaklığı Sözleşmeleri
• Mal Birliği Sözleşmeleri
• Nesebin Tashihi
• Babalık Davası
• Evlat Edinme
• Velayet, Vesayet
• Kayyumluk
• Kanuni Temsilcilik
• Vasiyetname Düzenlenmesi
• Vasiyetnemelerin İptali
• Miras Sözleşmesi
• Mirastan Çıkarma Davaları
• Miras Taksimi ve Saklı Pay Davaları
• Veraset İlamının Alınması
• Veraset ve İntikal Vergileri
GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU TİCARET HUKUKU

• Tapu Kontrolleri (İrtifak,İntifa Hakları, İpotek, Rehin, Tedbir)
• Gayrimenkul iktisapları
• Mevzuata ilişkin Danışmanlık
• İnşaat, İskan Ruhsatları
• Gayrimenkul Satış vaadi Sözleşmeleri
• İpotek, Rehin ve Tedbir konulması
• İpotek, Rehin ve Tedbirlerin Kaldırılması
• İrtifak Hakkı Tesisi
• İntifa Hakkı Tesisi
• Tapu İntikalleri
• Tapuda isim tahsisi
• Kira Sözleşmeleri ve Tapuya Şerhi

.Tapu İptali ve tescili davaları

 Çalışma ve Oturma İzinleri

• Şirket Kurulumları
• Şirket Ana Sözleşmeleri
• Yabancı Şirket Şubeleri ve irtibat büroları
• Genel Kurul ve Yönetim Kurulunda Temsil
• Hisse Devirleri
• Şirket Vekilliği
• Ticari Sözleşmeler ve Joint Venture anlaşmalar
• Şirket Tasfiyesi
FIKRI VE SINAI HAKLAR  DAVALAR
• Marka Tescili
• Patent Alınması
• Endüstriyel Tasarım
• Marka Tecavüzü Davaları
• İlaç Formülleri
• Hukuk Davaları
• Ceza Davaları
• İdari Davalar
İŞ HUKUKU DENİZ TİCARET HUKUKU
• İş Akdinden doğan ihtilaflar
• İş akdinin feshi
• Kıdem ve İhbar Tazminatları
• Sigorta yükümlülükleri
• iş kazaları
• Toplu iş sözleşmeleri
• Gizlilik anlaşması
• Gümrük Mevzuatı
• İthalat ve İhracat
• Sicil Kayıt İşlemleri
• Deniz Taşımacılığı Sözleşmeleri
• Gemi Yapım Sözleşmeleri, Llyod Sözleşmeleri
 
Best viewed in 1024x768 resolution and I.E 6.0+ or Mozilla Firefox 1.5+
All rights reserved 2007© Uslu Hukuk Bürosu | Design & Development : Oğuz & Özay Advertising